prijem vozidiel

Vidieť na vlastné oči, čo je vášmu autu - to je príjem vozidla do servisu. Pre svoje zdravie máte svojho domáceho lekára. Pre „zdravie" svojho vozidla máte nás. A to, čo platí pre ordináciu lekára, platí aj pre servis: máte právo zistiť, čo sa deje s vašim vozidlom. Náš príjem vozidla do servisu slúži na to, aby ste sa o technickom stave vášho vozidla dozvedeli, čo najviac.

Návšteva servisu má svoje zaužívané pravidlá, ktoré zrejme poznáte aj z vlastnej skúsenosti. Ak nejde o nejakú nečakanú udalosť, vždy je najlepšie sa u nás objednať a dohodnúť si termín návštevy. Je jedno, čí prídete k nám osobne alebo sa objednáte prostredníctvom telefónu, či e-mailu.

prijem vozidiel 001Objednať sa môžete každý deň od pondelka do piatka od 7:00 – 17:00 hodiny.

Pri objednávke je dobré uviesť VIN vozidla a ŠPZ podľa technického preukazu, ak ste stály zákazník, stačí ak pri objednávke uvediete len ŠPZ vášho vozidla.

Ďalej sa vám budeme venovať pri vašej návšteve a to obhliadkou vozidla, spísaním zákazky a informovaním o predbežnej cene za opravu vozidla a o termíne ukončenia opravy. Všetky potrebné údaje pri rozsiahlejších opravách, priebehu opravy, či cene vás budeme informovať telefonicky, čo najskôr.

Ak si v dohodnutom termíne prídete po vaše vozidlo, prijímací technik vám vysvetlí, čo sa s vašim vozidlom dialo, aké práce boli urobené, ktoré súčiastky vymenené, či opravené. Tak isto vám vysvetlí, za čo podľa faktúry platíte. Ak je všetko v poriadku, nasleduje už iba prebratie vozidla a zaželanie šťastnej cesty - až do ďalšej návštevy servisu po najazdení kilometrov servisného cyklu vášho vozidla.