originalne diely nahradne diely
Kvalita, ktorá sa vám vyplatí

  • Kvalitou súhlasia s dielmi používanými vo výrobe vozidiel.
  • Starajú sa o to, aby boli všetky diely vozidla aj naďalej perfektne zladené.
  • Ponúkajú vám maximálnu bezpečnosť, spoľahlivosť a výkon.

 

Originálny náhradný diel - záruka vašej istoty

Plechové a plastové časti karosérie sú najčastejším obchodným artiklom firiem zaoberajúcich sa predajom neoriginálnych náhradných dielov. Takéto diely sú samozrejme ponúkané za veľmi výhodných cenových podmienok, ale nespĺňajú technické a bezpečnostné parametre, ktoré predpisuje výrobca originálnych náhradných dielov.

originalne diely 002Technické centrum poisťovne Allianz sa v praktickom teste (štúdii) pod vedením Ing. Christiana Deutschera zaoberalo najčastejšie kladenou otázkou :
"Dajú sa použiť takéto (neoriginálne) náhradné diely v prípade poistnej opravy vozidla a ak áno, dosiahne sa zredukovanie nákladov na opravu?"


Kritériá prieskumu:

Neoriginálne diely boli podrobené prieskumu v týchto oblastiach: ponuka, cena, dostupnosť dielu, kvalita dodávky, licovanie dielu, kvalita materiálu atď.

Nezriedka sa stálo, že boli zistené závažné rozdiely a nedostatky v porovnaní originálnych a neoriginálnych dielov. Ak berieme do úvahy cenu dielov, neoriginálne diely sú vo výhode. Ale z týchto zdrojov je možné zabezpečiť priemerne len 35% pozícií. V prednej časti vozidla je to 73% pozícií, ale v zadnej časti už len 33% dielov. Bočné diely, ako aj dvere, v takýchto ponukách takmer neexistujú. Kvalita dodávok dielov nie je uspokojivá, cca 15% dielov je poškodených .

Cena a dostupnosť:

originalne diely malyNeoriginálne náhradné diely majú okrem výhodnej ceny aj negatívne dôsledky pri montáži. Podľa výskumu TCA vo väčšine prípadov je nakoniec potrebné zakúpenie originálneho dielu. Týmto sa relativizuje prípadné zníženie nákladov na opravu. Ďalším negatívom neoriginálnych náhradných dielov je aj ochranný náter plechového dielu , ktorý väčšinou nedosahuje kvalitu a požiadavky kladené na originálny diel. Plastové diely, ktoré na prvý pohľad vyzerajú presne ako originálny diel, nie sú stabilné pri teplotných zmenách, či už plusových alebo mínusových. Pri nízkych teplotách sa lámu a tým často vznikajú ostré hrany. To zvyšuje riziko poranenia aj pri menších kolíziách s chodcami alebo s cyklistami.

Značným nedostatkom neoriginálnych náhradných dielov je presnosť, resp. nepresnosť licovania dielu. Z tejto skutočnosti vychádza, že sa kvôli napasovaniu dielu zvyšuje čas potrebný na opravu vozidla v priemere o 47 % v porovnaní s opravou, kde sa používajú originálne náhradné diely. Predĺženie času opravy tak uberá zo zisku z tzv. "výhodného" nákupu neoriginálneho náhradného dielu.

Výsledok štúdie:

Technické centrum poisťovne Allianz neodporúča v súčasnej dobe používanie neoriginálnych náhradných dielov pri poistnej oprave vozidla z titulu technických nedostatkov dielov a odporúča jednoznačne voľbu, resp. použitie originálnych náhradných dielov.

Zdroj: Kundendienst Aktiv 8/01