KOVOX, s.r.o.


SÍDLO FIRMY

Staškov 825
023 53 Staškov
Slovenská republika


PREVÁDZKA

Staškov 837
023 53 Staškov
Slovenská republika


OTVÁRACIE HODINY (pracovné dni)

Pondelok – Piatok
07:00 – 15:30


FAKTURAČNĚ ÚDAJE

Staškov 825, 023 53 Staškov
IČO: 44822910
DIČ: 2022845473
IČ DPH: SK2022845473

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK66 0200 0000 0026 1780 2555
SWIFT: SUBASKBX

Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 51511/L